نویسنده = سعید شفیعیون
تعداد مقالات: 4
3. طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 257-283

سعید شفیعیون


4. نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 171-190

سعید شفیعیون