نویسنده = سهیل یاری گُل‌درّه
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95

موسی پرنیان؛ سهیل یاری گُل‌درّه


2. تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 313-327

الیاس نورایی؛ سهیل یاری گُل‌درّه