نویسنده = مختار کمیلی
تعداد مقالات: 4
1. اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی

دوره 19، شماره 68، بهار و تابستان 1400، صفحه 163-179

مختار کمیلی


2. مدایح مؤیدیه و فواید آن

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-121

مختار کمیلی


3. چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-217

مختار کمیلی


4. یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-212

مختار کمیلی