نویسنده = مختار کمیلی
تعداد مقالات: 3
1. مدایح مؤیدیه و فواید آن

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-121

مختار کمیلی


2. چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-217

مختار کمیلی


3. یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-212

مختار کمیلی