نویسنده = ����������������������� ����������
منظومه‌های نحوی در ایران

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 169-187

مجتبی عمرانی‌پور؛ غلامعباس رضایی هفتادری