نویسنده = رسول جعفریان
تعداد مقالات: 2
1. مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-132

حیدر عیوضی؛ رسول جعفریان


2. پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-131

رسول جعفریان؛ محیا شعیبی عمرانی