نویسنده = ���������������� ��������
مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-132

حیدر عیوضی؛ رسول جعفریان


پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 109-131

رسول جعفریان؛ محیا شعیبی عمرانی