نویسنده = ������������������ ����������������
نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 145-163

سیدمحمد راستگو؛ محمدفرید راستگوفر