نویسنده = �������������� ��������
پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 329-355

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری