نویسنده = ������������ ������ ��������
محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 137-156

سیما رحمانی فر؛ حسین قاسمی