نویسنده = محمود عابدی
تعداد مقالات: 6
1. ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-74

محمود عابدی


2. حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-72

محمود عابدی؛ الوند بهاری


3. کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-30

محمود عابدی؛ بدریه قوامی


4. کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی


5. قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی


6. کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 153-177

محمود عابدی