نویسنده = مهرداد چترایی
تعداد مقالات: 2
1. اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-97

مهرداد چترایی


2. حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-121

مهرداد چترایی