نویسنده = ������������ ���������� ��������
تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 85-101

عطا محمد رادمنش؛ ملوک پهلوان زاده