نویسنده = وحید عیدگاه طرقبه ای
تعداد مقالات: 2
1. تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 239-260

وحید عیدگاه طرقبه ای


2. بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای