نویسنده = ������������ ���������� ������ ��������
تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 239-260

وحید عیدگاه طرقبه ای


بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای