نویسنده = یوسف بیگ باباپور
تعداد مقالات: 1
1. تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-47

یوسف بیگ باباپور