نویسنده = عطا الله حسنی
تعداد مقالات: 1
1. جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی