نویسنده = مسعود راستی‌پور
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-129

مسعود راستی‌پور


2. کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-128

مسعود راستی‌پور


3. فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 229-242

مسعود راستی پور