نویسنده = حیدر عیوضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی

دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-103

حیدر عیوضی؛ احمد رنجبری حیدرباغی


2. مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-132

حیدر عیوضی؛ رسول جعفریان