نویسنده = ������������ ��������
بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-103

حیدر عیوضی؛ احمد رنجبری حیدرباغی


مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-132

حیدر عیوضی؛ رسول جعفریان