کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 7
1. دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-39

سجاد آیدنلو


2. معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

سجاد آیدنلو


3. گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


4. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


5. یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 245-262

جلال خالقی مطلق


6. رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-126

نصرت الله رستگار


7. تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-68

سجاد آیدنلو