کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 10
2. نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-129

مسعود راستی‌پور


3. درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-221

رضا غفوری


4. دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-39

سجاد آیدنلو


5. معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

سجاد آیدنلو


6. گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


7. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


8. رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-126

نصرت الله رستگار


9. یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 245-262

جلال خالقی مطلق


10. تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-68

سجاد آیدنلو