کلیدواژه‌ها = تصحیح متون
تعداد مقالات: 3
1. چند قاعده در کشف تصحیفات متون

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-214

یاسر دالوند


2. تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-108

ایرج فرجی


3. توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-53

جمیله اخیانی؛ حمیدرضا سلمانی