کلیدواژه‌ها = نقد و بررسی
نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 131-151

مجید خسروی


نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن»

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 317-333

هادی اکبرزاده؛ سیّدحسین فصیحی فریدنی