کلیدواژه‌ها = فرهنگ جهانگیری
تعداد مقالات: 2
1. نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-172

مجید منصوری


2. تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 289-315

محسن شریفی صحی