کلیدواژه‌ها = لغت‌نامه
تعداد مقالات: 1
1. زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 335-354

حسین مهتدی؛ عبدالحسین فقهی