کلیدواژه‌ها = سراج‌الدین حسینی اورنگ‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-291

محمدرضا معصومی؛ محمد فشارکی