کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
تعداد مقالات: 10
1. نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-129

مسعود راستی‌پور


2. ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-74

محمود عابدی


3. معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم)

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-176

سلمان ساکت؛ زهرا محمودی


4. نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-71

عباس بگ‌جانی


5. بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان»

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 167-183

سارا سعیدی


7. قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی


8. تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 239-260

وحید عیدگاه طرقبه ای


9. حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-121

مهرداد چترایی


10. نظری به منظرالاولیا

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-20

محمد ابراهیم ایرج پور