کلیدواژه‌ها = متون تاریخی
تعداد مقالات: 3
1. جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی


3. بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان»

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 167-183

سارا سعیدی