کلیدواژه‌ها = کتابخانه و موزۀ ملی ملک
تعداد مقالات: 1
1. رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 185-230

ریحانه سلیمی؛ فریبا افکاری