کلیدواژه‌ها = واژه‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. فواید چاپ نسخه‌برگردان

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-35

اکبر ایرانی


2. چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-217

مختار کمیلی