کلیدواژه‌ها = فرهنگ کهن عربی به فارسی
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 215-230

علی صفری آق‌قلعه