کلیدواژه‌ها = کلمات ترکی ‌‌ـ‌ مغولی در شعر فارسی
تعداد مقالات: 1
1. کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی