کلیدواژه‌ها = میرزا احمد شیرازی
تعداد مقالات: 1
1. رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

سجاد آیدنلو