کلیدواژه‌ها = نثر بیهقی
تعداد مقالات: 1
1. توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-53

جمیله اخیانی؛ حمیدرضا سلمانی