کلیدواژه‌ها = عبدالحمید دوم
تعداد مقالات: 1
1. سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 283-298

لیلا نجفیان رضوی