کلیدواژه‌ها = واژه‌های فارسی
تعداد مقالات: 3
1. واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-180

مهین طهماسبی؛ تقی پورنامداریان


2. بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-69

امیرحسین آقامحمدی


3. واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-100

ندا حیدرپور نجف آبادی؛ علی صفری آق‌قلعه