کلیدواژه‌ها = ریشه‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا»

دوره 19، شماره 68، بهار و تابستان 1400، صفحه 81-97

سید احمدرضا قائم‌مقامی


2. خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 173-182

جلال شایق؛ پیمان میکائیلی