کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 2
1. یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-197

سیدمانی عمادی پَرَم‌کوهی؛ غلامعلی حاتم


2. نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن»

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 317-333

هادی اکبرزاده؛ سیّدحسین فصیحی فریدنی