کلیدواژه‌ها = سعدی
یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 177-197

سیدمانی عمادی پَرَم‌کوهی؛ غلامعلی حاتم


نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن»

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 317-333

هادی اکبرزاده؛ سیّدحسین فصیحی فریدنی