کلیدواژه‌ها = نسخۀ 699ق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق)

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81

ندا حیدرپور نجف‌آبادی