کلیدواژه‌ها = وقف‌نامۀ نقش حجر
تعداد مقالات: 1
1. نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع)

دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-32

محمدصادق میرزاابوالقاسمی