کلیدواژه‌ها = کلمات عربی شاهنامه
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-129

مسعود راستی‌پور