کلیدواژه‌ها = رباعیات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 231-263

طه صادری؛ معصومه معدن‌کن؛ اسدالله واحد


2. رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 251-264

سید علی میرافضلی