محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 137-156

سیما رحمانی فر؛ حسین قاسمی


بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای


تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 85-108

ایرج فرجی


بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-103

حیدر عیوضی؛ احمد رنجبری حیدرباغی


که چو خوش بنگری ای سرو روان ...

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 107-132

علی صفری آق‌قلعه


مدایح مؤیدیه و فواید آن

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 109-121

مختار کمیلی


پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 109-131

رسول جعفریان؛ محیا شعیبی عمرانی


مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-132

حیدر عیوضی؛ رسول جعفریان


نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 117-133

میثم حاجی پور


فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی

دوره 9، شماره 1، تیر 1390، صفحه 119-148

نیما سجادی


مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 121-135

فرزانه فاتح؛ محمد صادق میرزا ابوالقاسمی


بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 127-157

قدسیه رضوانیان؛ احمد خلیلی


تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 131-160

مجید سرمدی؛ ثریا انداز


جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 149-172

رحمان ذبیحی؛ رحیم هادی انداب جدید


نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-172

مجید منصوری


ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 151-169

محمدعلی موسی زاده؛ محمد طاهری خسروشاهی


امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 157-200

سلمان ساکت


مثنوی: قالب شعر فارسی یا عربی؟

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 177-190

باقر قربانی زرین


بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 133-144

محمود جعفری دهقی؛ عسکر بهرامی