تعداد مقالات: 217
176. بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-216

مروارید رفوگران


177. نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-205

علیرضا شانظری


178. تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی)

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-236

عبداله ولی‌پور؛ رقیه همتی


179. رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 201-216

سیدعلی قاسم‌زاده؛ امید سروری


180. بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 265-291

حبیب‌الله عظیمی؛ هلیا هاشمی اصل


181. نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 255-286

آزیتا همدانی؛ مسعود حسینی پور


182. مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 281-302

محمد باقر وثوقی


183. یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 245-262

جلال خالقی مطلق


185. مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 241-267

احمد رضا یلمه ها


186. رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 251-264

سید علی میرافضلی


187. نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 243-263

امین مجلّی زاده؛ مهدی سلمانی


188. نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 217-234

رضا فرشچیان


189. نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 207-231

رضا رستگاری


190. شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 237-248

سیدمرتضی حسینی


192. ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف)

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 293-311

سعید کریمی


193. تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-281

وحید عیدگاه طرقبه‌ای


194. گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 265-283

احمدرضا یلمه ها


195. بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 265-280

یعقوب نوروزی؛ سیف الله آب برین


196. سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-256

علی نویدی ملاطی


198. بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-269

احسان رئیسی


199. بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 235-256

محسن شریفی صحی


200. تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 313-327

الیاس نورایی؛ سهیل یاری گُل‌درّه