نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / قم

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

ملارجبعلی تبریزی از جمله فیلسوفانی است که کمتر به آرای او پرداخته شده است. وی در اندیشه‌های خود از قرآن و روایات و فلسفۀ نوافلاطونی و فلسفه سینوی و عرفان محیی‌الدینی تأثیر پذیرفته است. تبریزی عصارۀ همۀ این اندیشه‌ها را در رسالۀ الأصل الأصیلِ خود جمع کرده است. متن کامل این رساله را عزیز جوانپور هروی و حسن اکبری بیرق تصحیح و منتشر کرده‌اند، ولی تصحیح ایشان کاستی‌های بسیاری دارد. در پژوهش پیش‌رو نخست کیفیت این تصحیح را بررسی و اشکالات و ناراستی‌های آن را بیان و سپس یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از این رساله را معرفی می‌کنیم: نسخه‌ای به تحریر میرقوام‌الدین رازی، و ترجمه‌ای فارسی از آن موسوم به تحفة الکمال اثر ملاحسن، که هر دو از شاگردان تبریزی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical analysis of the redaction of Mulla Rajab Ali Tabrizi’s treatise Al-Asl al-Asil And the presentation of an old little-known manuscript and an interpolated translation of the treatise

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soori 1
  • Mehdi Asgari 2
1 Department of Philosophy, Research Center for Islamic Philosophy and Theology, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
2 Graduated from the University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Mulla Rajb Ali of Tabriz is one of the philosophers whose ideas have not enjoyed much reception. In his thoughts, he is influenced by the Qur’an, traditions, Neoplatonic and Avicennan philosophy as well as Akbarian mysticism. He has collected all those ideas in a treatise called Al-Asl al-Asil. The full text of this treatise has been amended and published by Aziz Javanpour Heravi and Hasan Akbari Beyraq. However, their redaction suffers certain shortcomings.
In the present article, we have first examined the quality of this edition and revealed its problems and inaccuracies. We have then introduced an old little-known manuscript of the treatise copied by Mir Qavām al-Din Razi, and an interpolated translation of it, entitled Tohfat al-Kamāl, by Molla Hasan, both men being Tabrizi’s students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molla Rajab Ali Tabrizi
  • Al-Asl al-Asil
  • Tohfat al-Kamāl
  • Mir Qavām al-Din Razi
  • Mulla Hasan