که چو خوش بنگری ای سرو روان ...

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

نسخه‌شناس و پژوهشگر متون

چکیده

این نوشته پاسخی است به نقدی با عنوان «گذری بر تحفةالعراقین خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق­‌قلعه» به قلم آقای سعید مهدوی‌­فر که در شمارۀ 49 آینۀ میراث منتشر شده بود. در نوشتۀ کنونی به اشتباهات منتقد و شیوۀ نادرستی که در نوشتۀ خود در پیش گرفته بود پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reply to a Criticism on Tuhfat al-Araqayn

نویسنده [English]

  • Ali Safari Aq-Qale
چکیده [English]

The article attempts to respond a criticism written by Saeed Mahdavifar, titled “Guzari Bar Tuhfat al-Araqayn-e Khaqani-ye Shervani, ed. By Ali Safari Aq-Qale,” which was published in the Ayene-ye Miras, no 49. The article deals with the critic’s errors and the wrong method he follows.

- بهار عجم (3 ج)، لاله تیک چند بهار، تصحیح کاظم دزفولیان، تهران، 1380.
- تاریخ بیهق، ابوالحسن علی بن زید بیهقی، تصحیح احمد بهمن‌یار، تهران، 1361.
- ترجمان‌البلاغه، محمدبن عمر الرادویانی، به‌‌کوشش احمد آتش، تهران، اساطیر،1362 [افست چاپ ترکیه].
- دیوان ذوالفقار شروانی [نسخه‌برگردان دستنویس 9777 خاوری موزۀ بریتانیا]، با مقدمۀ ادوارد ادواردز، لندن، 1934 م.
- شرفنامه، نظامی گنجوی، تصحیح ی. ا. برتلس، باکو، 1947م.
- فرهنگ جهانگیری (بخش نخست: متن [جلد نخست و دوم])، میرجمال‌الدین حسین‌بن فخرالدین حسن انجو شیرازی، ویراستۀ رحیم عفیفی، مشهد، 1359.
- فرهنگ مجمع‌الفرس (3 ج)، محمّدقاسم بن حاجی محمد کاشانی متخلص به سروری، به کوشش محمد دبیرسیاقی، 1338ـ1340.
- فرهنگنامۀ قرآنی (5 ج)، تنظیم بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1377.
- فرهنگ هزوارش‌های پهلوی، تألیف دکتر محمدجواد مشکور، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
- فهرست کتابخانۀ سپهسالار (بخش چهارم)، محمّدتقی دانش‌پژوه و علی‌نقی منزوی، تهران، 1346.
- مسائل تاریخی زبان فارسی، علی اشرف صادقی، تهران، 1380.
- منشآت خاقانی، تصحیح محمد روشن، تهران، کتاب فرزان، 1362.