نظری به منظرالاولیا

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقالۀ حاضر کتاب منظرالاولیا در موضوع مزارات تبریز نگاشتۀ محمدکاظم تبریزی که توسط آقای میرهاشم محدّث تصحیح شده و کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی آن را در سال 1388 به چاپ رسانده است، مورد نقد و نظر قرار می‏‌گیرد.
در این نوشتار ابتدا مقدمۀ مصحّح ارزیابی گردیده، سپس برخی از مشکلات متن نشان داده شده است. عدم مراجعه به منابع موجود، ورود اشتباهات نگارشی نسخه به متن مصحَّح، بدخوانی نسخه و نگارش مقدمه‌‏ای ناقص، از جمله اشکالاتی است که با ذکر شواهد برای هر یک، به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look into Manzar al-Awliya

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahim Irajpour
چکیده [English]

The article pursues a criticism of the book Manzar al-Awliya. The subject of the book deals with the shrines in Tabriz and is written by Mohammad Kazem Tabrizi.  A critical text of the book was published by Mr. Mir Hashem Mohaddeth (Library of the Islamic Consultative Assembly Press, 1338) for the first time.  Following an assessment of the editor’s introduction, some of the textual problems, including mistakes originated from the manuscript, misreadings, and its defective introduction are discussed in the article.

- آقا بزرگ، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، 26 ج، 1403ق.
-  اثر آفرینان، ج 1، زیر نظر کمال حاج سیدجوادی، تهران، 1377.
- تبریزی، محمدکاظم، منظرالاولیا، تصحیح میرهاشم محدّث، تهران، 1388.
- تربیت، محمدعلی، 1378، دانشمندان آذربایجان، به کوشش غلامرضا طباطبایی‌‏مجد، تهران.
- حبیب‏‌آبادی، محمدعلی، 1376، مکارم الآثار، ج 5، اصفهان.
- حسین شاه (حقیقت)، خزینةالامثال (منتخب مجمع‏‌الامثال)، به اهتمام احمد مجاهد، تهران، 1379.
- حسینی اشکوری، احمد، 1362، فهرست نسخه‏‌های خطی کتابخانۀ آیت‏الله مرعشی، ج 10، قم.
- دولت‏‌آبادی، عزیز، 1355، سخنوران آذربایجان، تبریز.
- دیهیم، محمود، 1367، تذکرۀ شعرای آذربایجان، 2 ج، تبریز.
- شیرازی، معصوم‌‏علی، طرائق الحقایق، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران، 1382.
- صدری‏‌نیا، باقر، 1380، فرهنگ مأثورات، تهران.
- فنون الجنون (نسخۀ خطی)، محمدکاظم اسرارعلی، کتابخانۀ آیت‌‏الله مرعشی نجفی، نسخۀ شمارۀ 3686.
- گلچین معانی، احمد، 1362، تاریخ تذکره‏‌های فارسی، تهران.
- مدرس تبریزی، محمدعلی، 1374، ریحانة الادب، ج 1، تهران.
- نخجوانی، حسین، 1343، مواد التواریخ، مقدمۀ مجتبی مینوی.
- نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، تهران، 1380ش.
- هدایت، رضاقلی‏خان، اجمل التواریخ، چاپ سنگی، تبریز، 1283ق.