نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الله بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 265-280]
 • آزاده فر، محمدرضا عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • آقاحسینی، حسین معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 373-393]
 • آقامحمدی، امیرحسین بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 59-69]
 • آیدنلو، سجاد رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 7-35]
 • آیدنلو، سجاد تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 5-68]
 • آیدنلو، سجاد معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 129-149]
 • آیدنلو، سجاد دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 9-39]

ا

 • ابطحی، زینب سادات پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 145-164]
 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]
 • ابوئی مهریزی، محمدرضا رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 123-142]
 • ابوئی مهریزی، محمدرضا تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 9-24]
 • ابویی مهریزی، نازیلا انیس‌العاقلین ملامیرقاری گیلانی و نسخه‌های آن [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 5-26]
 • احمدپور، محمدامین نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 355-372]
 • احمدی دارانی، علی اکبر نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 27-45]
 • اختری‌پور، کاوه بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 203-221]
 • اخیانی، جمیله توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 37-53]
 • ارتقایی، فهیمه بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]
 • استورکنبوم، ایلسه نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 55-90]
 • اسماعیلی، محمّدجواد نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 247-266]
 • افشار مهاجر، کامران چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 9-32]
 • افکاری، فریبا رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • اقبال، فرزاد رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 47-64]
 • اکبرزاده، هادی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 317-333]
 • اکبری، الهام بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 139-162]
 • امیرخانی، غلامرضا پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 61-80]
 • امینیان، معصومه سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 195-210]
 • امینی شلمزاری، زهرا معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 373-393]
 • انداز، ثریا تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 131-160]
 • ایرانپور، امین آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]
 • ایرانی، اکبر فواید چاپ نسخه‌برگردان [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 9-35]
 • ایرانی، اکبر نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و تصحیح آن‌ها در قرن اخیر [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 7-34]
 • ایرج پور، محمد ابراهیم محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 69-97]
 • ایرج پور، محمد ابراهیم نظری به منظرالاولیا [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 7-20]
 • ایمانی، بهروز شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 11-30]

ب

 • بادکوبه هزاوه، احمد تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 73-93]
 • باغستانی، غزاله بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 169-184]
 • بخشی، حسین نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 33-49]
 • بشری، جواد آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • بشری، جواد تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 185-202]
 • بشری، جواد کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 99-113]
 • بَشَری، جواد گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 35-62]
 • بشیری، علی اصغر ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 181-202]
 • بگ‌جانی، عباس نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 51-71]
 • بگ‌جانی، عباس قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 37-58]
 • بگ‌جانی، عباس قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 161-189]
 • بهاری، الوند حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 49-72]
 • بهرامی، عسکر بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 133-144]
 • بهزادی اندوهجردی، حسین عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 25-48]
 • بهشتی، طیبه چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 9-32]
 • بهفر، مهری آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 97-108]
 • بهفر، مهری تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 93-107]
 • بوذری، علی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 73-91]
 • بیگ باباپور، یوسف تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 21-47]

پ

 • پارسا، سیداحمد اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 173-191]
 • پرستگاری، انتصار بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]
 • پرنیان، موسی نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 75-95]
 • پژمان، سید صالح تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 285-309]
 • پهلوان زاده، ملوک تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 85-101]
 • پورمختار، محسن تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 91-114]
 • پورنامداریان، تقی بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 153-172]
 • پورنامداریان، تقی واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 163-180]

ت

 • تاج الدینی، ژاله آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 5-19]
 • تاجبخش، پروین فرهنگ لُبّ‌اللغه شیخ محمود لاهیجی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 21-41]
 • توسلی، حجت کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 59-108]
 • توکلی فرد، فاطمه معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 43-77]

ج

 • جعفریان، رسول پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 109-131]
 • جعفریان، رسول «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 63-84]
 • جعفریان، رسول مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 109-132]
 • جعفری دهقی، محمود بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 133-144]
 • جعفری دهقی، محمود اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 65-77]
 • جلالی، محمدامیر آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • جوانی، اصغر تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 73-91]
 • جوزانی، اعظم جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 55-66]
 • جین، پنگ معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 223-263]

چ

 • چترایی، مهرداد اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 67-97]
 • چترایی، مهرداد حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 99-121]
 • چوبینۀ بهروز، عرفان «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 131-162]

ح

 • حاتم، غلامعلی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 177-197]
 • حاج طالبی، شهلا تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 261-281]
 • حاجی پور، میثم نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 117-133]
 • حسنی، عطا الله جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 105-128]
 • حسینی، رقیه کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • حسینی، سیدمرتضی شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 237-248]
 • حسینی آب‌باریکی، سیدآرمان روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 49-77]
 • حسینی پور، مسعود نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 255-286]
 • حقیقی، فرزام تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 79-112]
 • حکیم، سید محمدحسین دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 33-58]
 • حیدرپور نجف‌آبادی، ندا بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 59-81]
 • حیدرپور نجف آبادی، ندا واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 73-100]

خ

 • خاتمی، محمّدصادق ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]
 • خادمی، روح الله جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 113-148]
 • خالقی مطلق، جلال یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 245-262]
 • خامه یار، احمد تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 73-93]
 • خسروی، سمیره نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • خسروی، مجید نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 131-151]
 • خسروی، مجید نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • خضرائی، بابک عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • خلیلی، احمد بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 127-157]
 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • خودداری نایینی، سعید دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • خودداری نایینی، سعید شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 49-72]
 • خودداری نایینی، سعید پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 171-188]
 • خودداری نایینی، سعید بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 139-162]
 • خوشدل، سیاوش پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 281-308]

د

 • دالوند، حمیدرضا بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 205-228]
 • دالوند، یاسر نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 143-168]
 • دالوند، یاسر چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 185-214]
 • دشتی، حسن تحلیل شرح مثنوی میر نوراللّه احراری و مقایسه‌ی آن با شروح دیگر [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 79-105]
 • دماوندی، مجتبی پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 281-308]

ذ

 • ذبیحی، رحمان جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 149-172]
 • ذبیحی، علی «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 109-136]

ر

 • رئیسی، احسان بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 249-269]
 • رئیسی، احسان ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 325-345]
 • رادمنش، عطا محمد تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 85-101]
 • رادمنش، عطامحمد فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 267-288]
 • راستگو، سیدمحمد نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 145-163]
 • راستگوفر، محمدفرید نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 145-163]
 • راستی‌پور، مسعود کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • راستی‌پور، مسعود نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 95-129]
 • راستی پور، مسعود فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 229-242]
 • رحمانی فر، سیما محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 137-156]
 • رحیم پور، مهدی ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 223-250]
 • رحیمی، محسن واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 189-214]
 • رحیمی، محسن واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 105-121]
 • رحیمی پردنجانی، حنیف تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 9-34]
 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • رستگار، نصرت الله رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 99-126]
 • رستگاری، رضا نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 207-231]
 • رضائی باغ بیدی، حسن در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 73-89]
 • رضایی، صدیقه نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • رضایی اردانی، فضل الله نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 103-129]
 • رضایی باغ بیدی، حسن سخن سردبیر [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 3-4]
 • رضایی هفتادری، غلامعباس منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 169-187]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 127-157]
 • رفوگران، مروارید هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 165-187]
 • رفوگران، مروارید بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 199-216]
 • رمضانی، مهدی گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • رنجبری حیدرباغی، احمد بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 87-103]
 • رویانی، وحید معرفی نسخه‌های سام‌نامۀ موجود در کتابخانه‌های جهان [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 79-102]

ز

 • زروانی، مجتبی تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 285-309]
 • زندی، عاطفه نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 233-245]
 • زندی، عاطفه صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • زیاری، حسن تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 159-177]

س

 • ساکت، سلمان نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 189-199]
 • ساکت، سلمان امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 157-200]
 • ساکت، سلمان معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 155-176]
 • ساکت، سلمان ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]
 • سالمیان، غلامرضا آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 201-214]
 • سبزیان‌پور، وحید نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • سبزیان‌پور، وحید نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 91-117]
 • سجادی، نیما فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 119-148]
 • سرمدی، مجید تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 131-160]
 • سروری، امید رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 201-216]
 • سعیدی، سارا بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 153-172]
 • سعیدی، سارا ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 217-234]
 • سعیدی، سارا بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • سلطان محمدی، امیر بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]
 • سلمانی، حمیدرضا توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 37-53]
 • سلمانی، مهدی نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 243-263]
 • سلیمانی کشکولی، سارا سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 165-180]
 • سلیمی، ریحانه رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • سوری، محمد نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 181-197]
 • سیّدان، مریم نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 149-170]

ش

 • شاپوران، علی بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 35-59]
 • شادروی‌منش، محمد بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 203-221]
 • شادروی منش، محمد کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]
 • شانظری، علیرضا نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 193-205]
 • شایق، جلال خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 173-182]
 • شریفی صحی، محسن تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 289-315]
 • شریفی صحی، محسن بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 235-256]
 • شریفی صحی، محسن تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 9-32]
 • شعیبی عمرانی، محیا پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 109-131]
 • شفیعیون، سعید «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 57-83]
 • شفیعیون، سعید طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 257-283]
 • شفیعیون، سعید نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 171-190]
 • شفیعیون، سعید الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 83-108]
 • شهبازی، اصغر حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 183-210]
 • شیرازی، علی‌اصغر آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]

ص

 • صادری، طه بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • صادقی تورانپشتی، میثم قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 269-285]
 • صالحی، نصرالله بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 177-208]
 • صفری آق‌قلعه، علی شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 9-34]
 • صفری آق‌قلعه، علی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 285-308]
 • صفری آق‌قلعه، علی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 215-230]
 • صفری آق‌قلعه، علی که چو خوش بنگری ای سرو روان ... [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 107-132]
 • صفری آق‌قلعه، علی اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 189-204]
 • صفری آق‌قلعه، علی واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 73-100]
 • صفری آق‌قلعه، علی یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 43-72]
 • صفری آق قلعه، علی کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • صلاحی، عسگر ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 223-250]

ض

 • ضیاء، محمدرضا اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 133-151]
 • ضیایی، محمدعادل بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 223-239]

ط

ع

 • عابدی، محمود کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]
 • عابدی، محمود قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 161-189]
 • عابدی، محمود کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 153-177]
 • عابدی، محمود کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 11-30]
 • عابدی، محمود حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 49-72]
 • عابدی، محمود ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • عبدالهی کچوسنگی، علیرضا منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟ [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 123-144]
 • عبدلی، محمد بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 223-239]
 • عسگری، مهدی نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 181-197]
 • عطائی کچوئی، تهمینه تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 101-116]
 • عطائی کچوئی، تهمینه بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • عظیمی، حبیب‌الله بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]
 • عظیمی، حبیب‌الله بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 191-238]
 • عمادی پَرَم‌کوهی، سیدمانی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 177-197]
 • عمادی حائری، سید محمد نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 179-234]
 • عمادی حائری، سید محمد از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 151-168]
 • عمادی حائری، سیدمحمد تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]
 • عمرانی‌پور، مجتبی منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 169-187]
 • عیدگاه طرقبه‌ای، وحید تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 263-281]
 • عیدگاه طرقبه ای، وحید تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 239-260]
 • عیدگاه طرقبه ای، وحید بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 145-175]
 • عیوضی، حیدر مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 109-132]
 • عیوضی، حیدر بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 87-103]

غ

 • غفوری، رضا شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 53-73]
 • غفوری، رضا رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 135-154]
 • غفوری، رضا گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 71-86]
 • غفوری، رضا درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 203-221]
 • غفوری، رضا سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 211-227]
 • غلامحسین‌زاده، غلامحسین بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 293-308]
 • غیاثیان، محمدرضا نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 27-48]
 • غیاثیان، محمدرضا پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 9-42]
 • غیاثیان، محمدرضا نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 55-90]

ف

 • فاتح، فرزانه مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 121-135]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود معمّای نویسندۀ مجالس العشاق [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 35-51]
 • فرجی، ایرج تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 85-108]
 • فرشچیان، رضا نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 217-234]
 • فشارکی، محمد معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 271-291]
 • فصیحی فریدنی، سیّدحسین نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 317-333]
 • فقهی، عبدالحسین زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 335-354]
 • فلاح، نادعلی «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 109-136]

ق

 • قائم‌مقامی، سید احمدرضا دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 81-97]
 • قاسم‌زاده، سیدعلی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 201-216]
 • قاسمی، حسین محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 137-156]
 • قراملکی، احد فرامرز طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 235-250]
 • قربانی جویباری، کلثوم پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • قربانی زرین، باقر مثنوی: قالب شعر فارسی یا عربی؟ [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 177-190]
 • قلندری، حنیف عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 137-169]
 • قلی‌زاده، حیدر شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 11-30]
 • قمی، محمد نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 247-266]
 • قوامی، بدریه کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]
 • قوامی، بدریه کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 11-30]
 • قوجه‌زاده، علیرضا عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 25-48]
 • قوسی، محسن عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 251-268]

ک

 • کازرونی، آسیه فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 267-288]
 • کاظم بیکی، محمد علی ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 171-181]
 • کاظمی‌فر، معین بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 293-308]
 • کرامتی، یونس میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]
 • کرامتی، یونس کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • کرامتی، یونس عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 251-268]
 • کردی اردکانی، احسان شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 183-202]
 • کرمی، محمد حسین جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 113-148]
 • کریمی، بهزاد «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 115-130]
 • کریمی، سعید ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]
 • کریمی‌نیا، مرتضی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 9-26]
 • کریمی نیا، مرتضی قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 31-70]
 • کفاش، حمزه بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 309-323]
 • کمیلی، مختار مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 109-121]
 • کمیلی، مختار چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 201-217]
 • کمیلی، مختار یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 191-212]
 • کمیلی، مختار اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 163-179]
 • کهریزی، خلیل آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 201-214]
 • کهریزی، خلیل گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 33-54]
 • کوک، جولین کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 5-9]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 5-7]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 5-8]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 5-7]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 5-8]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 5-7]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 3-5]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 5-8]

گ

 • گراوند، علی بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 219-243]
 • گلی، احمد گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • گمینی، امیرمحمد برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 131-150]
 • گودرزی، سیاوش ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 115-138]

ل

م

 • مالمیر، محمّدابراهیم معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 199-221]
 • مجلّی زاده، امین نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 243-263]
 • محمدی، علی بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]
 • محمدی، علی تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 203-239]
 • محمدی فشارکی، محسن تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 159-177]
 • محمودی، زهرا معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 155-176]
 • مرتضائی، سید جواد بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 169-184]
 • مشتاق مهر، رحمان بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 71-103]
 • مظاهری، جمشید تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 261-281]
 • معتمدی، مسعود نگاهی به کتاب درس حافظ [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 191-207]
 • معدن‌کن، معصومه بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • معصومی، محمد رضا پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 181-194]
 • معصومی، محمدرضا معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 271-291]
 • منتظری، سید سعیدرضا صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 239-253]
 • منصوری، مجید نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]
 • مهتدی، حسین زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 335-354]
 • مهدوی فر، سعید گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 49، 1390، صفحه 209-265]
 • موسوی، سیدکمال غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]
 • موسی زاده، محمدعلی ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 151-169]
 • میبدی، شکوفه بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 265-284]
 • میرافضلی، سید علی رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 251-264]
 • میرحسینی، یحیی قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 269-285]
 • میرزا ابوالقاسمی، محمد صادق مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 121-135]
 • میرزاابوالقاسمی، محمدصادق نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 9-32]
 • میر محمد صادق، سید سعید جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 105-128]
 • میکائیلی، پیمان خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 173-182]
 • میهن، شیوا کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]

ن

 • ناجی‌اصفهانی، حامد تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 123-143]
 • نجفی، حسین تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 65، 1398، صفحه 123-143]
 • نجفیان رضوی، لیلا سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 283-298]
 • نحوی، اکبر درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 261-279]
 • ندیمی هرندی، محمود تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 101-116]
 • ندیمی هرندی، محمود بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • نصری، گلپر حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 31-55]
 • نصری، گلپر میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]
 • نصیر باغبان، حسین زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 283-305]
 • نظری، جلیل تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 109-130]
 • نورایی، الیاس نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 355-372]
 • نورایی، الیاس تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • نوروزی، حامد پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • نوروزی، یعقوب بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 60، 1396، صفحه 265-280]
 • نوروزی مستعلی، منصور روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 49-77]
 • نویدی ملاطی، علی سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 61، 1396، صفحه 235-256]
 • نیری، محمدیوسف بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]

و

 • واحد، اسدالله بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • وثوقی، محمد باقر مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 281-302]
 • وحیدنیا، آلاء برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 133-159]
 • وفایی، محمدافشین پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]
 • ولی‌پور، عبداله تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 215-236]

ه

 • هادی انداب جدید، رحیم جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 149-172]
 • هاشمی اصل، هلیا بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]
 • همتی، رقیه تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 215-236]
 • همدانی، آزیتا نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 255-286]

ی

 • یاری گلدره، سهیل معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 199-221]
 • یاری گُل‌درّه، سهیل نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 75-95]
 • یاری گُل‌درّه، سهیل تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • یلمه ها، احمد رضا مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 51، 1391، صفحه 241-267]
 • یلمه ها، احمدرضا گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 50، 1391، صفحه 265-283]
 • یلمه ها، احمدرضا نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 48، 1390، صفحه 213-226]
 • یوسفی، سهیلا بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 347-368]