نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 373-393]

ا

 • ابوئی مهریزی، محمدرضا رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 123-142]
 • احمدپور، محمدامین نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 355-372]
 • اسماعیلی، محمّدجواد نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 247-266]
 • اکبرزاده، هادی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 317-333]
 • امینی شلمزاری، زهرا معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 373-393]
 • ایمانی، بهروز شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 11-30]

ب

 • بهفر، مهری آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 97-108]

پ

 • پارسا، سیداحمد اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 173-191]
 • پرنیان، موسی نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 75-95]
 • پورنامداریان، تقی بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 153-172]

ح

 • حسینی، سیدمرتضی شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 237-248]

خ

 • خسروی، مجید نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 131-151]

د

 • دالوند، یاسر نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 143-168]

ر

 • رئیسی، احسان بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 249-269]
 • رادمنش، عطامحمد فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 267-288]
 • رحیمی، محسن واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 189-214]
 • رستگاری، رضا نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 207-231]
 • رضایی هفتادری، غلامعباس منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 169-187]

ز

 • زندی، عاطفه نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 233-245]

س

 • سعیدی، سارا بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 153-172]

ش

 • شانظری، علیرضا نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 193-205]
 • شریفی صحی، محسن تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 289-315]
 • شفیعیون، سعید «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 57-83]

ص

 • صفری آق‌قلعه، علی شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 9-34]

ع

غ

ف

 • فتوحی رودمعجنی، محمود معمّای نویسندۀ مجالس العشاق [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 35-51]
 • فرجی، ایرج تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 85-108]
 • فشارکی، محمد معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 271-291]
 • فصیحی فریدنی، سیّدحسین نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 317-333]
 • فقهی، عبدالحسین زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 335-354]

ق

 • قلی‌زاده، حیدر شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 11-30]
 • قمی، محمد نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 247-266]

ک

م

 • معصومی، محمدرضا معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 271-291]
 • مهتدی، حسین زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 335-354]

ن

 • نصری، گلپر حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 31-55]
 • نظری، جلیل تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 109-130]
 • نورایی، الیاس نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 58، 1395، صفحه 355-372]

و

 • ولی‌پور، عبداله تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 215-236]

ه

 • همتی، رقیه تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 215-236]

ی

 • یاری گُل‌درّه، سهیل نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 59، 1395، صفحه 75-95]