نمایه نویسندگان

ا

 • افشار مهاجر، کامران چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 9-32]
 • افکاری، فریبا رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]

ب

 • بخشی، حسین نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 33-49]
 • بگ‌جانی، عباس نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 51-71]
 • بهرامی، عسکر بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 133-144]
 • بهشتی، طیبه چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 9-32]
 • بهفر، مهری تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 93-107]
 • بوذری، علی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 73-91]

ج

 • جعفریان، رسول پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 109-131]
 • جعفری دهقی، محمود بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 133-144]
 • جوانی، اصغر تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 73-91]

خ

 • خسروی، سمیره نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • خسروی، مجید نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • خودداری نایینی، سعید دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]

ر

 • رئیسی، احسان ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 325-345]
 • راستگو، سیدمحمد نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 145-163]
 • راستگوفر، محمدفرید نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 145-163]
 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • رضایی، صدیقه نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • رفوگران، مروارید هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 165-187]
 • رمضانی، مهدی گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]

ز

 • زندی، عاطفه صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]

س

 • ساکت، سلمان نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 189-199]
 • سبزیان‌پور، وحید نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • سروری، امید رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 201-216]
 • سعیدی، سارا ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 217-234]
 • سعیدی، سارا بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • سلیمی، ریحانه رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]

ش

 • شریفی صحی، محسن بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 235-256]
 • شعیبی عمرانی، محیا پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 109-131]
 • شفیعیون، سعید طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 257-283]

ص

 • صادری، طه بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • صفری آق‌قلعه، علی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 285-308]

ع

 • عظیمی، حبیب‌الله بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]

ق

ک

 • کریمی، سعید ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]
 • کفاش، حمزه بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 309-323]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 5-8]
 • کیوانی، مجدالدین سخن سردبیر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 5-7]

گ

 • گلی، احمد گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]

م

 • معدن‌کن، معصومه بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]

ن

 • نورایی، الیاس تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • نوروزی، حامد پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • نیری، محمدیوسف بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]

و

 • واحد، اسدالله بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • وفایی، محمدافشین پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]

ه

 • هاشمی اصل، هلیا بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]

ی

 • یاری گُل‌درّه، سهیل تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • یوسفی، سهیلا بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 57، 1395، صفحه 347-368]