نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 7-35]

ا

 • اخیانی، جمیله توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 37-53]
 • انداز، ثریا تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 131-160]
 • ایرانی، اکبر نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و تصحیح آن‌ها در قرن اخیر [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 7-34]

ب

 • بَشَری، جواد گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 35-62]
 • بگ‌جانی، عباس قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 161-189]

پ

ج

 • جعفریان، رسول «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 63-84]
 • جوزانی، اعظم جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 55-66]

چ

 • چترایی، مهرداد اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 67-97]

ح

 • حاج طالبی، شهلا تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 261-281]

خ

 • خالقی مطلق، جلال یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 245-262]
 • خلیلی، احمد بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 127-157]

ر

ز

 • زیاری، حسن تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 159-177]

س

 • سرمدی، مجید تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 131-160]
 • سلمانی، حمیدرضا توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 37-53]

ط

ع

ک

گ

 • گراوند، علی بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 219-243]

ل

م

ن

 • نجفیان رضوی، لیلا سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم [دوره 11، شماره 53، 1392، صفحه 283-298]
 • نصیر باغبان، حسین زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 52، 1392، صفحه 283-305]